Monday, May 9, 2011

"Hello World" java програм

програмист хүн бүрийн хамгийн эхний програм бол "Hello World" бичдэг батлагдаагүй хуультай юм. Энэ ч утгаар би эхний кодыг Java дээр "Hello World" програмын кодыг бичиж тавих болов.


public class HelloWorld{

public static void main(String[] args){
System.out.println("This is my first java program");
}
}

No comments:

Post a Comment